Aldekol Des® 2000 20 kg.

kr. 1.500,00 Ekskl. moms

ALDEKOL DES® 2000 indeholder stabiliseret hydrogenperoxid, pereddikesyre, Tensider og organiske syrer.

ANVENDELSE:

Til rengøring af rørsystemet i tomperioden anvendes en opløsning på 2% opløsning. Denne bør stå i systemet i 4 – 5 timer. Skyl altid efter med rent vand.

Til rengøring af rørsystemet løbende, anvendes 200 ml ALDEKOL DES® 2000 per 1000 liter vand. Denne blanding bør anvendes i 5 til 10 døgn, alt efter smudsgraden. Anvendes doseringsanlæg laves en forblanding på 2% ( 200 ml til 10 liter vand og blanderen stilles til 1%.

Til desinfektion af drikkevand anvendes 150 ml ALDEKOL DES® 2000 per 1000 liter drikkevand. Anvendes doseringsanlæg laves en forblanding på 1,5% ( 150 ml til 10 liter vand og bla

FAREBESTEMMENDE KOMPONENT(ER) TIL ETIKETTERING:

eddikesyre; hydrogenperoxidopløsning; pereddikesyre

nderen stilles til 1%.

 

Beskrivelse

ALDEKOL DES® 2000 er et effektivt og bredspektret middel til desinfektion af drikkevand og til rensning, afkalkning og desinfektion af rørsystemer