Nordic Tør-Hyg®

Nordic Tør-hyg® er et effektivt udtørringsmiddel.
Kan anvendes ved køer, svin, heste og fjerkræ.

Nordic Tør-hyg® eliminerer levesteder for fluer og insekter,
men er ikke aggresivt overfor miljø eller inventar.

Produktet har dokumenteret effekt overfor flere slags bakterier.
Suspensionstest på desinfektionsmidlet i Nordic Tør-Hyg
Suspensionstesten viser desinfektionsmidlets effekt på bl.a. E-Coli, Salmonella, Aspergillus m.fl.

Viser alle 3 resultater